Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi có sử dụng hệ thống Robot Da Vinci tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

08/11/2018
75254-robot.jpg

Nguyễn Hùng Cường * , Nguyễn Ngọc Khánh * , Vũ Ngọc Thắng * , Nguyễn Thu Hoài * , Hoàng Thọ * , Phùng Quang Thủy*.

Mục tiêu: Mô tả kỹ thuật mổ và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi Robot (PTNS Robot) điều trị một số bệnh lý ổ bụng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Phương pháp nghiên cứu : Nghiên cứu hồi cứu các bệnh nhân đã được PTNS Robot tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec từ 12/2017 đến 8/2018 có sử dụng hệ thống Robot phẫu thuật Da Vinci Si thế hệ thứ 3.

Kết quả: Từ 12/2017 đến 8/2018 có 27 bệnh nhân được PTNS Robot, gồm 10 nam giới và 17 nữ giới. Trong đó phẫu thuật sản khoa có 8 ca (29,6%), tiết niệu 4 ca ( 14,8%), tiêu hóa 15 ca (55,6%). Thời gian mổ từ 65 phút đến 312 phút ( trung bình 168,89 ± 77,04 phút ). Thời gian docking từ 7 phút đến 32 phút (trung bình 13,04 ± 5,08 phút ). Không có tử vong trong và sau mổ, chuyển mổ mở 1 trường hợp, không có trường hợp nào phải truyền máu trong mổ. Thời gian nằm viện trung bình 3,56 ± 1,78 ngày. Bệnh nhân được theo dõi từ 1 tháng đến 8 tháng, chưa trường hợp nào có biến chứng sau mổ . Giá chi phí cho dụng cụ phẫu thuật robot từ 50- 95 triệu VNĐ/ trường hợp.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi sử dụng robot an toàn và khả thi, có thể áp dụng cho nhiều chuyên khoa.