[Vinmec Hải Phòng] Miễn phí khám và tư vấn tại Phòng khám Phụ khoa cho 100 khách hàng đầu tiên đăng ký khám từ ngày 7/10 - 30/10/2019

[Vinmec Hải Phòng] Miễn phí khám và tư vấn tại Phòng khám Phụ khoa cho 100 khách hàng đầu tiên đăng ký khám từ ngày 7/10 - 30/10/2019

Nhân ngày 20/10/2019, Vinmec Hải Phòng dành tặng ưu đãi: MIỄN PHÍ khám và tư vấn tại Phòng khám Phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng cho 100 KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN ĐĂNG KÝ KHÁM từ ngày 7/10 - 30/10/2019