......
Thông báo phòng chống dịch Covid-19: Vinmec dừng cung cấp tất cả các dịch vụ, trừ cấp cứu và dịch vụ dành cho khách đã mua gói thai sản

Thông báo phòng chống dịch Covid-19: Vinmec dừng cung cấp tất cả các dịch vụ, trừ cấp cứu và dịch vụ dành cho khách đã mua gói thai sản

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 với số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm mạnh trong cộng đồng, ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.