GS.Nguyễn Thanh Liêm được trao giải thưởng Nhân vật của năm Ấn tượng VTV 2019

GS.Nguyễn Thanh Liêm được trao giải thưởng Nhân vật của năm Ấn tượng VTV 2019

Lần đầu tiên trong lịch sử của Chương trình Ấn tượng VTV, giải thưởng Nhân vật của năm đã được trao cho một vị bác sĩ, đó là Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm – Viện trưởng Viện nghiên cứu Tế bào Gốc & Công nghệ Gen Vinmec.